przejdź do treści

A- A A+

wiciZurzeduMale


Departament Sportu i Turystyki UMWW informuje o ogłoszonym otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarzadowych w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2017. Tym razem można się starać o dofinansowanie w ramach dwóch ministerialnych programów: Programu „Szkolny Klub Sportowy” oraz Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Termin  nadsyłania zgłoszeń to wtorek 7 marca 2016 roku.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Punkcie Kancelaryjnym (na parterze) przy Al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy: 61-714/.

Więcej informacji w ogłoszeniu (do pobrania poniżej) oraz w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerami telefonów: (0-61) 626 68 44, (0-61) 626-68-45, (0-61) 626-68-46.


Do pobrania:

Dokumenty:

 1. Uchwała - pobierz
 2. Uzasadnienie do uchwały - pobierz
 3. Załącznik nr 1 – kultura fizyczna 2017 – Program „Szkolny Klub Sportowy” - pobierz
 4. Załącznik nr 2 – kultura fizyczna 2017 – Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” - pobierz

Pliki do pobrania:

 1. Oferta 2017 - pobierz
  1a. Oświadczenie do oferty 2017 - pobierz
 2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2017 - pobierz
 3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2017 - pobierz
 4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2017 - pobierz
  4a. Oświadczenie do zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego 2017 - pobierz
 5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2017 - pobierz
  5a. Oświadczenie do zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania publicznego 2017 - pobierz
 6. Sprawozdanie 2017 - pobierz
  6a. Oświadczenie do sprawozdania 2017 - pobierz
 7. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2017 - pobierz
 8. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2017 (wzór 1) - pobierz
 9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2017 (wzór 2) - pobierz
 10. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
 11. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
 12. Wykaz grup ćwiczebnych – Program „Szkolny Klub Sportowy” - pobierz
 13. Wykaz grup ćwiczebnych – Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” - pobierz

 

Początek strony