przejdź do treści

Dokumenty:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2019 - programy Ministerstwa Sportu i Turystyki The download folder seems to be invalid.

Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2019 - Program „Szkolny Klub Sportowy” The download folder seems to be invalid.

Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2019 - Program powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” The download folder seems to be invalid.

 

Pliki do pobrania:

 1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2019 {rsfiles path="2019\ds 28.02 przejdź do treści

  Dokumenty:

  Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2019 - programy Ministerstwa Sportu i Turystyki The download folder seems to be invalid.

  Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2019 - Program „Szkolny Klub Sportowy” The download folder seems to be invalid.

  Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2019 - Program powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” The download folder seems to be invalid.

   

  Pliki do pobrania:

  1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2019 The download folder seems to be invalid.
  2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2019 The download folder seems to be invalid.
  3. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2019 The download folder seems to be invalid.
  4. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2019 The download folder seems to be invalid.
  5. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2019 (wzór 1) The download folder seems to be invalid.
  6. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2019 (wzór 2) The download folder seems to be invalid.
  7. Instrukcja opisu faktur – rachunków The download folder seems to be invalid.
  8. Przykładowy wzór opisu faktury The download folder seems to be invalid.
  9. Wykaz grup ćwiczebnych – Program „Szkolny Klub Sportowy” The download folder seems to be invalid.
  10. Wykaz grup ćwiczebnych – Program „Umiem Pływać” The download folder seems to be invalid.
  Początek strony .osw._brak.zobow.publ.-prawn.2019.doc"}
 2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2019 The download folder seems to be invalid.
 3. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2019 The download folder seems to be invalid.
 4. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2019 The download folder seems to be invalid.
 5. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2019 (wzór 1) The download folder seems to be invalid.
 6. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2019 (wzór 2) The download folder seems to be invalid.
 7. Instrukcja opisu faktur – rachunków The download folder seems to be invalid.
 8. Przykładowy wzór opisu faktury The download folder seems to be invalid.
 9. Wykaz grup ćwiczebnych – Program „Szkolny Klub Sportowy” The download folder seems to be invalid.
 10. Wykaz grup ćwiczebnych – Program „Umiem Pływać” The download folder seems to be invalid.
Początek strony