przejdź do treści

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2016 pn.:

  1. „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych) połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”;
  2. „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka”.

Termin naboru wniosków:

  • w przypadku konkursu nr 1 - 11 grudnia 2015 rok,
  • w przypadku konkursu nr 2 - 4 marca 2016 rok.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerami telefonów: (61) 626 63 59; (61) 626 63 60; (61) 626 63 71, (61) 626 63 74, (61) 626 63 82.


 

dokumenty i pliki do pobrania:

Początek strony