Departament Sportu i Turystyki UMWW informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2021 pn. „Organizacja akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim”. Termin nadsyłania wniosków: 9 luty 2021 r. 

 

Więcej informacji w ogłoszeniu i dokumentach poniżej.

Uchwała wraz z uzasadnieniem – turystyka i krajoznawstwo 2021 – Weekend na Szlaku Piastowskim - pobierz
Załącznik – turystyka i krajoznawstwo 2021 – Weekend na Szlaku Piastowskim - pobierz

  1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2021 - pobierz
  2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2021 - pobierz
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2021 - pobierz
  4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2021 - pobierz
  5. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2021 - pobierz
  6. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2021 (wzór 1) - pobierz
  7. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2021 (wzór 2) - pobierz
  8. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  9. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz