przejdź do treści

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną realizującą zadania samorządu województwa z zakresu polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej. Terenem działania Ośrodka jest województwo wielkopolskie, siedzibą miasto Poznań. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wytycza kierunki polityki społecznej zmierzające do wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa współdziałając z różnymi podmiotami w gminach i powiatach. Inspiruje i promuje nowe rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, bilansuje potrzeby w tym zakresie i diagnozuje problemy społeczne. Ogłaszamy m.in. otwarte konkursy ofert na realizację zadań adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, rodzin, dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podstawę współpracy stanowią poniższe dokumenty:

  • Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
  • Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020,
  • Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020,
  • Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do roku 2020,
  • Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2015,
  • Program „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Więcej informacji nt departamentu można znaleźć na stronie internetowej ROPS bądź Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby do kontaktu:

Radosław Dukat
61 8567 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Szofer
61 8567 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcelina Sadowska
61 8567 323
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Staniewska
61 8567 306
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Antkowiak
61 8567 957
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Wieczorek
61 8567 342
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Początek strony