przejdź do treści
A- A A+

wiciZngoMale


 

1Zaproszenie na I Kulinarny Dzień Ekonomii Społecznej

wiciZurzeduMale


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku.

wiciZngoMale


1Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (ośrodek wsparcia ekonomii społecznej), zaprasza do udziału w I Grze Miejskiej o Ekonomii Społecznej w Poznaniu, w czwartek 29 września 2016 r.

 wiciZngoMale


1W niedzielę, 25 września 2016 r. odbędzie się I Bieg na rzecz Ekonomii Społecznej Śródka - Zawady w Poznaniu.

 wiciZngoMale


Marek i Max Z przyjemnością prezentujemy szczegóły tegorocznego projektu "Uczmy się razem żyć!” w 2016 r., który  oficjalnie ruszył 1 września a zakończy się 30 listopada br.

wiciZngoMale


RS2016Napis Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00.

wiciZurzeduMale


umww do 1 i 2 ogloszeniaDziałając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 2583/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r.

wiciZurzeduMale


umww do 1 i 2 ogloszeniaDziałając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 2583/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r.

wiciZngoMaledofinansowaneMale


logoMFPolski Związek Chórów i Orkiestr ma zaszczyt zaprosić na XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Folkloru , który odbędzie się w dniach 17-18.09.2016 r. w Lesznie.

wiciZngoMale


pisopSzkolenie dla bezrobotnych, zajęcia dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a może wydarzenie dla osób z niepełnosprawnościami? Jeszcze do końca sierpnia leszczyński organizacje pozarządowe mają szansę na zdobycie środków na takie działania w ramach Konkursu Mikrodotacji ogłoszonego właśnie przez Stowarzyszenie Centrum PISOP.

Konkurs jest częścią projektu pn. „Regranting w Lesznie” współfinansowanego przez Miasto Leszno. W jego ramach fundacje i stowarzyszenia mogą starać się o pieniądze na działania w obszarze pomocy społecznej. W ramach projektu dofinansujemy minimum 5 mikrodotacji na kwotę maksymalnie 3200 zł. Dodatkowo wymagać będziemy wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji  – mówi Joanna Piechocka z Centrum PISOP. Warto dodać, że organizacje, które chcą wziąć udział w Konkursie mogą także liczyć na wsparcie naszych doradców w przygotowaniu projektu – uzupełnia J. Piechocka.

Strona 1 z 2

Początek strony