przejdź do treści


Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na organizacje imprez oraz baz sportowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 7 stycznia 2019 roku do godziny 15:30: I. oferty realizacji zadania publicznego wypełnionej w języku polskim w formie elektronicznej poprzez generator ofert i sprawozdań w serwisie Witkac.pl (zwany dalej „Witkac.pl”), II. „potwierdzenia złożenia oferty” (zwanego dalej „PZO”) w formie papierowej wygenerowanego za pomocą Witkac.pl.

 

Do pobrania:

 • Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2019 - pobierz
 • Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2019 – imprezy sportowe - pobierz
 • Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2019 – baza sportowa - pobierz
 • Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2019 - pobierz
 • Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2019 - pobierz
 • Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2019 - pobierz
 • Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2019 - pobierz
 • Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2019 (wzór 1) - pobierz
 • Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2019 (wzór 2) - pobierz
 • Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
 • Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
Początek strony