przejdź do treści

A- A A+

wiciZurzeduMale


logoWINSWielkopolski Inkubator Innowacji Społecznych już 15 marca otwiera nabór pomysłów na innowacyjne rozwiązania w usługach opiekuńczych dla osób zależnych. Na przygotowanie  i przetestowanie innowacji czekają granty. Łączna pula środków to 1 500 000 zł.

Inkubator powołany został w ramach projektu „Przepis na wielkopolską innowację społeczną  - usługi opiekuńcze dla osób zależnych”*. Tworzy go zespół specjalistów i potencjał trzech instytucji:

  • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w imieniu Samorządu Województwa
  • Miasta Poznań
  • Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Cel działania Inkubatora:
Wsparcie finansowe i merytoryczne rozwoju minimum 30 innowacyjnych pomysłów, mikrorozwiązań w zakresie usług opiekuńczych dostosowanych do lokalnych potrzeb osób zależnych: seniorów, osób dorosłych z niepełnosprawnościami a także dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Inkubator czeka na innowacyjne usługi opiekuńcze na rzecz osób zależnych świadczone w lokalnym środowisku, z użyciem nowatorskich metod lub form pomocy, wspierające osoby zależne i ich otoczenie w funkcjonowaniu  w codziennym życiu i pełniejszym uczestnictwie w życiu społeczno-zawodowym.                                        

Liczy się POMYSŁ!!!!
Potencjalnym innowatorem może być każdy! Osoba fizyczna, grupa nieformalna, podmioty publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe, wszyscy, którzy posiadają pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych.
15 marca rozpoczyna się nabór pomysłów na innowacje społeczne. Pomysłodawcy będą mieli 14 dni na złożenie swojego pomysłu na specjalnie do tego przygotowanym formularzu, który będzie do pobrania ze strony www.inkubatrowins.pl. Formularz będzie krótki, prosty do wypełnienia i przyjazny dla osoby wypełniającej. Intencją Inkubatora jest aby za jego pomocą dowiedzieć się jaka jest istota innowacji i czy odpowiada na lokalne potrzeby osób zależnych z Wielkopolski.  

Spośród wszystkich zgłoszonych w otwartym naborze pomysłów Inkubator wybierze 70 najlepszych i ich twórców zaprosi na spotkania, dzięki którym Pomysłodawcy będą mogli zaprezentować swój pomysł oraz odpowiedzieć na pytania i wątpliwości ekspertów.
Ostatecznie wyłonionych zostanie 30 grantobiorców, którzy uzyskają grant ok. 50 tys. zł (max. do 100 tys. złotych) oraz wsparcie merytoryczne i techniczne ekspertów z różnych obszarów na każdym etapie projektu.

Strona projektu: www.inkubatorwins.pl
Informacji o projekcie udziela:
Magdalena Wieczorek, Tel. 061 8567 -326, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*Projekt realizowany  jest  w  ramach  konkursu  Ministerstwa  Rozwoju  w  IV  Osi  Priorytetowej  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, jest współfinansowany ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Dofinansowanie projektu z UE: 2612211,64 zł.

loga

Początek strony