przejdź do treści


Zmiany | Uchwała Nr LI / 1151 /18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023

 Nowe pliki\uchwalone programy\uchwala-LI-1151-18.pdf

Załącznik nr 1 – Wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 Nowe pliki\uchwalone programy\zal nr 1 do _uchwala-LI-1151-18.pdf

Załącznik nr 2  - Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Nowe pliki\uchwalone programy\zal nr 2 do _uchwala-LI-1151-18.pdf

 

Zmiana nr 1

Uchwała Nr XII/231/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października  2019 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - pobierz dokument
Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz dokument

 

Zmiana nr 2

Uchwała Nr XXXVIII/733/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2021 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - pobierz dokument
Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz dokument

Początek strony