przejdź do treści

Aktualności

Departament Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 czerwca 2021 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Od 20 lat regularnie dostarczamy wiedzy o organizacjach pozarządowych. Pomóż nam przeprowadzić badanie w 2021 roku!

Od 2002 roku badamy kondycję polskich stowarzyszeń i fundacji.  Co 2-3 lata prowadzimy badania oraz przygotowujemy raport, a także przystępne skróty, infografiki i filmy video. To wyjątkowe i jedyne tego typu badania w Polsce.

Nasze badania pomagają:

  • działaczom i działaczkom społecznym przygotowywać uzasadnienia do wniosków grantowych;
  • przedstawicielom i przedstawicielkom organizacji infrastrukturalnych oraz urzędnikom i urzędniczkom tworzyć strategię rozwoju i wsparcia organizacji pozarządowych;
  • dziennikarzom i dziennikarkom pisać o sytuacji sektora społecznego w Polsce.

Odpoczynek i regeneracja dzieci i młodzieży są równie ważne dla ich prawidłowego rozwoju i dobrostanu, jak edukacja, dlatego warto, aby czas przerwy wakacyjnej każde dziecko mogło spędzić w wartościowy sposób. Taki cel ma najnowszy ogólnopolski Program Grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA” przygotowany przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzięki niemu organizacje z całej Polski będą mogły otrzymać dofinansowanie swoich projektów i przygotować atrakcyjną ofertę aktywnego wypoczynku dla najmłodszych. Wnioski można składać do 21 czerwca!

 Konińska Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu, Arteterapia drogą do twórczej integracji VI”.

 Fundacja Civis Polonus ogłasza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski można składać do 1 czerwca.

Strona 1 z 12

Początek strony