przejdź do treści

Aktualności

Departament Gospodarki UMWW informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego  w roku 2023, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ - kupowanie bez ryzyka”. Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie Województwa Wielkopolskiego zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej skierowanych do seniorów 60+. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 100 000,00 zł. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 6 października 2023 r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż 31 grudnia 2023 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż dyżur radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym dla organizacji pozarządowych w dniu 24 sierpnia 2023 r. nie odbędzie się. Z tego względu, wydłużony zostaje dyżur w dniu 29 sierpnia 2023 roku od godziny 16.00 do 18.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż dyżur prawny 8 sierpnia br. w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Organizacji Pozarządowych nie odbędzie się. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż dyżury księgowego w Punkcie Konsultacyjnym dla organizacji pozarządowych w dniach 21, 23 oraz 28 sierpnia 2023 roku zostają odwołane.

W związku z powyższym dodatkowo porady księgowe będą udzielane w terminach: 1, 8 oraz 15 września 2023 roku.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż dyżur prawny 8 sierpnia br. w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Organizacji Pozarządowych nie odbędzie się. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Strona 1 z 7

Początek strony