przejdź do treści

Konsultacje

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, na zasadach przewidzianych dla konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, istnieje obowiązek

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 5439/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2022 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Uwagi oraz wnioski do projektu Programu prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż w związku z planowaną nieobecnością Specjalisty ds. prawnych na dyżurach w dniach 26 i 28 lipca oraz 2 i 4 sierpnia br., wydłużone zostają dyżury w niżej wymienionych terminach:

w dniu 14.07 od godziny 16.00 do 18.00

w dniu 19.07 od godziny 16.00 do 18.00

w dniu 11.08 od godziny 16.00 do 18.00

w dniu 18.08 od godziny  16.00 do 18.00.

Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o zmianie w funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych. Otóż w miejsce dyżurów z dnia 25 i 27 lipca br. dyżury księgowe będą pełnione w dniach: 5 i 12 sierpnia br. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o przełożeniu dyżuru w Punkcie Konsultacyjnym w dniu 23.06.2022 r.  na dzień 28.06.2022 r. Tym samym dyżur w dniu 28.06.2022 r.  ulegnie wydłużeniu do godziny 18.00.

Strona 1 z 4

Początek strony