przejdź do treści

Departament Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 czerwca 2021 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Od 20 lat regularnie dostarczamy wiedzy o organizacjach pozarządowych. Pomóż nam przeprowadzić badanie w 2021 roku!

Od 2002 roku badamy kondycję polskich stowarzyszeń i fundacji.  Co 2-3 lata prowadzimy badania oraz przygotowujemy raport, a także przystępne skróty, infografiki i filmy video. To wyjątkowe i jedyne tego typu badania w Polsce.

Nasze badania pomagają:

  • działaczom i działaczkom społecznym przygotowywać uzasadnienia do wniosków grantowych;
  • przedstawicielom i przedstawicielkom organizacji infrastrukturalnych oraz urzędnikom i urzędniczkom tworzyć strategię rozwoju i wsparcia organizacji pozarządowych;
  • dziennikarzom i dziennikarkom pisać o sytuacji sektora społecznego w Polsce.

 Konińska Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu, Arteterapia drogą do twórczej integracji VI”.

Odpoczynek i regeneracja dzieci i młodzieży są równie ważne dla ich prawidłowego rozwoju i dobrostanu, jak edukacja, dlatego warto, aby czas przerwy wakacyjnej każde dziecko mogło spędzić w wartościowy sposób. Taki cel ma najnowszy ogólnopolski Program Grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA” przygotowany przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzięki niemu organizacje z całej Polski będą mogły otrzymać dofinansowanie swoich projektów i przygotować atrakcyjną ofertę aktywnego wypoczynku dla najmłodszych. Wnioski można składać do 21 czerwca!

 Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z § 12 ust. 1 uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w trakcie ogłoszonych 1 kwietnia 2021 r., na podstawie uchwały nr 3420/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2021 r., konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego, w wyznaczonym terminie, tj. do 9 kwietnia 2021 r., nie wpłynęły żadne stanowiska wymienionych wyżej podmiotów dotyczące przedmiotowego projektu uchwały.

 Fundacja Civis Polonus ogłasza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski można składać do 1 czerwca.

 Lokalnie, razem i skutecznie – tak działają organizacje pozarządowe, firmy, samorządy i inne podmioty połączone misją programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”. Dzięki doświadczeniu w realizacji projektów w całej Polsce została wypracowana autorska metoda animacji na rzecz dobra wspólnego. Jej skuteczność została potwierdzona w badaniach zespołu Uniwersytetu Warszawskiego. 26 kwietnia w czasie wydarzenia online odbędzie się premiera publikacji poświęconej metodzie oraz omówienie wyników badań dotyczących jej skuteczności.

 Departament Kultury UMWW zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego. Konsultacje przeprowadzone zostaną od 1 kwietnia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. włącznie. (czytaj więcej)

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku powołał Wielkopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego. (czytaj więcej)

 Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. (czytaj więcej)

Strona 1 z 4

Początek strony