przejdź do treści

sport i turystyka

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje  o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w latach 2024 - 2025 (Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku).

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2024 (projekty).

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje o zaproszeniu na spotkanie informacyjne na temat uwarunkowań formalno – prawnych oferentów chcących ubiegać się o dofinansowanie w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej.

Strona 1 z 2

Początek strony