przejdź do treści

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje  o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w latach 2024 - 2025 (Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku).

 

Dokumenty:

 

Uchwała wraz z uzasadnieniem - pobierz dokument

Załącznik - ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pobierz dokument

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno - prawnych 2024 - pobierz dokument

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2024 - pobierz dokument

3. Zobowiązanie do zapewnienia dostępności zadania osobom ze szczególnymi potrzebami - pobierz dokument

4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2024 - pobierz dokument

5. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2024 - pobierz dokument

6. Propozycja wzoru - Oświadczenie wolontariusza 2024 (wzór 1) - pobierz dokument

7. Propozycja wzoru - Oświadczenie wolontariusza 2024 (wzór 2 - pobierz dokument

8. Propozycja wzoru - Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2024 (wzór 1) - pobierz dokument

9. Propozycja wzoru - Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2024 (wzór 2) - pobierz dokument

10. Instrukcja opisu faktur - rachunków - pobierz dokument

11. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz dokument

12. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego - pobierz dokument

 

Początek strony