przejdź do treści

Komisja konkursowa ds. przeprowadzenia wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zweryfikowała Karty zgłoszenia kandydata na członka do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i udzielone rekomendacje pod względem formalnym, przeliczyła rekomendacje oraz utworzyła listę kandydatów organizacji i podmiotów do składu Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ustalono, iż w terminie do dnia 16 listopada 2020 roku wpłynęło osiem Kart zgłoszenia kandydata na członka do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Weryfikując załączone do ww. Kart rekomendacje, Komisja wyjaśniała wszelkie wątpliwości na korzyść kandydata i zgłaszającej go organizacji. Z uwagi na panujące szczególne warunki podyktowane obowiązującymi ograniczeniami mającymi na celu przeciwdziałanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz przyjęte rozwiązania prawne, a także zgłaszane przez organizacje utrudnienia, komisja zaakceptowała przesłane kopie dokumentów zamiast oryginałów. Wszyscy kandydaci oraz zgłaszające ich organizacje spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze kandydatów na członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Wykaz kandydatów do składu Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji (sporządzony w kolejności wynikającej z liczby przesłanych rekomendacji)

L.p.

Imię i nazwisko kandydata

Subregion

Organizacja zgłaszająca

  1.  

Tomasz Kujaczyński

poznański

ZHP Chorągiew Wielkopolska

 

  1.  

Iwona Hejducka

leszczyński

Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
w Miejskiej Górce

  1.  

Justyna Schaefer-Kurkowiak

leszczyński

Stowarzyszenie pn. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

  1.  

Mateusz Walczak

kaliski

Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”

 

  1.  

Dorota Lisiak

poznański

Stowarzyszenie pn. Grupa Inicjatywna Baranówko

  1.  

Sebastian Grek

koniński

Stowarzyszenie Młode Ostrowite

 

  1.  

Iwona Janicka

poznański

Fundacja Aktywności Lokalnej

 

  1.  

Jan Waligóra

poznański

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny


Protokoł z posiedzenia Komisji - 
pobierz

Początek strony