przejdź do treści

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku powołał Wielkopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego w składzie:

1) Grzegorz Grygiel, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - Przewodniczący Rady.
2) Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego:
  Łukasz Krysztofiak – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
3) Przedstawiciele Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:
  a) Krystyna Kubicka-Sztul,
  b) Jarosław Maciejewski,
  c) Patrycja Przybylska,
  d) Łucja Zielińska.
4) Przedstawiciele Marszałka Województwa Wielkopolskiego:
  a) Małgorzata Bartkowiak, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu;
  b) Włodzimierz Mazurkiewicz, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
5) Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego:
  a) Sebastian Grek,
  b) Iwona Hejducka,
  c) Iwona Janicka,
  d) Tomasz Kujaczyński,
  e) Dorota Lisiak,
  f) Justyna Schaefer-Kurkowiak,
  g) Mateusz Walczak,
  h) Jan Waligóra.
Będzie to już czwarta kadencja tego gremium. Do zadań Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy przede wszystkim współtworzenie koncepcji współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z sektorem pozarządowym oraz konsultowanie dokumentów dotyczących działalności pożytku publicznego w województwie.

Do pobrania:

Zarządzenie powołujące skład WRDPP - pobierz

Początek strony