przejdź do treści

30 maja 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" oraz Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2019-2023” za rok 2021. Dokumenty do pobrania poniżej oraz na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”  - pobierz dokument 

Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w 2021 roku w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz dokument
Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz dokument
Tabela 3 – Tryb „małych grantów” w 2021 roku - pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2019-2023” za rok 2021 - pobierz dokument
Tabela 1 – Wykaz dotacji udzielanych w latach 2019 - 2023 w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz dokument
Tabela 2 – Rezultat realizacji zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert - pobierz dokument

Początek strony