przejdź do treści

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 28/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2024 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego”.

 

Uwagi oraz wnioski do projektu uchwały organizacja wnosi w zakresie działalności statutowej organizacji.

Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

z dopiskiem: „Konsultacje uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2024 roku włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego).

Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

Projekt Uchwały, projekt Programu, formularz do zgłaszania uwag oraz uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji są dostępne do pobrania poniżej.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Aleksandra Lubomska.

Dane kontaktowe: numer telefonu: 61 626 75 25, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   

Załączniki:

  1. Uchwała Nr 28/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2024 roku - pobierz dokument
  2. Projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego” - pobierz dokument
  3. Formularz do zgłaszania uwag - pobierz dokument
Początek strony