przejdź do treści

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W związku z powyższym, na mocy Uchwały Nr 28/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2024 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego. Na przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi realizowanych w formie przyjmowania uwag elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez dostarczenie wypełnionych formularzy do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wyznaczono termin 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o przystąpieniu do konsultacji na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.bip.umww.pl oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” www.wielkopolskiewici.pl.

W konsultacjach wzięła udział jedna organizacja pozarządowa. Propozycja zgłoszona podczas konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego przez organizację pozarządową wraz z ustosunkowaniem się do niej przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Załącznik: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego - pobierz dokument

Początek strony