przejdź do treści

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2024 r. poz. 566 tj.) oraz Uchwały XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2023 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Uwagi oraz wnioski do projektu Uchwały prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2024r. włącznie:

1) w formie papierowej do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dopiskiem Departament Edukacji i Nauki – konsultacje, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań albo

2) w formie elektronicznej poprzez skrytkę ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP

Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

Załączniki:
1. Uchwała nr 59/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

uchwala_nr_59-2024_ZWW.pdf 380.24 KB 29/05/2024 13:52:19

2. Formularz konsultacji projektu. 
Formularz.docx 13.45 KB 29/05/2024 13:52:18

Początek strony