przejdź do treści


Departament Sportu i Turystyki informuje, iż uchwałą nr 2151/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku unieważnione zostają otwarte konkursy ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020 (programy Ministerstwa Sportu).

Przyczyną unieważnienia jest wycofanie ofert przez oferentów w ww. konkursach. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2020 - programy Ministerstwa Sportu - unieważnienie - pobierz
Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2020 - Program „Szkolny Klub Sportowy” - unieważnienie - pobierz
Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2020 - Program „Umiem pływać” - unieważnienie - pobierz

Początek strony