przejdź do treści

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje, iż 28 września 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie Uchwały NR 7115/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2023, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ - kupowanie bez ryzyka”. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Początek strony