przejdź do treści

Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o naborze wniosków w ramach tzw. „Małych grantów” na realizację zadań publicznych wg. Ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. – Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy międzynarodowej.

 

Nabór wniosków organizacji pozarządowych rozpocznie się z dniem 2 lipca 2024 . W tegorocznej edycji w ramach środków publicznych przeznaczono na ten cel 50.000 złotych.

Premiowane zadania powinny obejmować następujące zagadnienia:

  1. Rozwijanie kontaktów zagranicznych i współpracy międzynarodowej z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego;
  2. Pielęgnowanie pamięci historycznej oraz umacnianie tożsamości europejskiej;
  3. Poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej oraz współpracy z krajami spoza Unii Europejskiej w szczególności w kontekście umacniania procesów stowarzyszeniowych oraz w związku z jubileuszem 20- lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
  4. Umacnianie i wspieranie kontaktów między społeczeństwami w zakresie integracji przestrzeni gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej Wielkopolski.

Nabór prowadzony jest przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i potrwa do 19.08.2024.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie :

https://www.umww.pl/informacja-w-sprawie-malych-grantow-biuro-wspolpracy-miedzynarodowej

Początek strony