przejdź do treści

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Termin nadsyłania uwag - do dnia 6 kwietnia 2023 r.

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.

W związku z powyższym na mocy Uchwały Nr 6347/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2023 roku rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uwagi do projektu uchwały należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres:

Departament Organizacyjny i Kadr
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

z dopiskiem: „Konsultacje uchwały w sprawie konsultacji”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r.

Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Michał Talar

Dane kontaktowe: numer telefonu: 61 626 67 07, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały Sejmiku, formularz do zgłaszania uwag oraz uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji są dostępne do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 6347/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. - pobierz dokument

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6347/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego - projekt Uchwały - pobierz dokument

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 6347/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego - formularz konsultacyjny - pobierz dokument

Początek strony