przejdź do treści

Pilski Bank Żywności, który prowadzi Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych subregionu
pilskiego zaprasza na konferencję pt. „Świat się zmienia, nie bądź obojętny”. Celem konferencji jest
wskazywanie i poszukiwanie źródeł inspiracji i wzmacniania motywacji do zaangażowania obywatelskiego
i działalności wolontaryjnej.
Konferencja odbędzie się 22 listopada 2023 roku w Sali Kameralnej Regionalnego Centrum Kultury
w Pile, pod adresem Plac Staszica 1. Rozpoczęcie konferencji godz. 11:00.

Początek strony